Kantoor Bolhuis

Verantwoord ondernemen

De financiële dienstverlening in Nederland heeft een imago probleem. Het beeld dat banken, verzekeraars en hun adviseurs zich willen verrijken ten koste van de klant, is breed verspreid, en niet altijd onterecht.

Bolhuis adviesbureau wil zich hiervan onderscheiden.

Dit onderscheiden vraagt om daden en niet alleen om mooie woorden.

Wij willen ons inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Terwijl wij bezig zijn met het verzekeren van onze welvaart, en ons pensioen, is het grootste deel van de wereldbevolking bezig, om te kijken of ze morgen weer in hun eerste levensbehoefte, eten en drinken, kunnen voorzien. Ze hebben niets te verzekeren, want ze hebben niets te verliezen.

Bolhuis adviesbureau helpt.

Als partner van Oxfam Novib stelt Bolhuis adviesbureau haar een deel van de omzet beschikbaar voor het verstrekken van microkredieten aan de allerarmsten.

Microkredieten zijn (hele) kleine leningen die voornamelijk worden toegekend aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die daar, door een gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en een gebrek aan kredietgeschiedenis niet kunnen lenen bij traditionele banken. Een microkrediet verschaft deze ondernemers de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, zaden, naaimachine, of gereedschappen en daardoor in de toekomst hun financiële positie te verbeteren. Het gaat hierbij om het helpen zichzelf te ontwikkelen (ontwikkelen van financiering) en niet alleen om het geven van geld (financiering van ontwikkeling).

Zo krijgen in de derde wereld mensen een kans op een betere toekomst, doordat u in het rijke westen uw ongewisse toekomst zo goed mogelijk verzekert.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze rijkdom niet onze persoonlijke verdienste is…. Wij zijn er net zo van overtuigd dat hun armoede niet hun persoonlijke “verdienste” is……

Laten we met elkaar, vanuit onze welvaart, hen nieuwe kansen geven!

Word ook donateur van Oxfam Novib!
Van harte aanbevolen.

(lees hiervoor ook: overtuiging)